Huisartsenpraktijk Mw. N.M. Ferguson

POH-Somatiek

Spreekuur praktijkondersteuner Wendy Bijl

De praktijkondersteuner ziet met name patienten met een aantal chronische aandoeningen zoals:

Diabetes patienten

Zij ziet hen om de 3 maanden voor een controle en 1 keer per jaar voor een uitgebreidere controle (ecg,voetencontrole). Tevens verwijst ze naar de andere zorgverleners zoals:
dietist, podotherapeut, pedicure of oogarts.

Patienten met hart en vaatziekten.

Zoals bijvoorbeeld patienten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of een hartinfarct/cva/tia in het verleden.

Patienten met luchtwegklachten, astma en COPD.

Hierbij verricht zij een spirometrie/longfunctie of kan zij voorlichting geven bijvoorbeeld over de inname van medicatie.

Patienten met vaatlijden van de benen.

Bij deze patienten kan zij doppler onderzoek van de doorbloeding van de
benen doen als er sprake is van (verdenking op) etalage benen.


Begeleiding bij het stoppen met roken.

Hierbij worden de patienten begeleid in hun weg om te stoppen met roken.