Huisartsenpraktijk Mw. N.M. Ferguson

NHG keurmerk

Huisartsenpraktijk Ferguson heeft NHG-keurmerk gekregen Per 20-04-2011 heeft onze praktijk praktijkaccreditatie verkregen van het Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Dit NHG-keurmerk geeft aan dat wij in onze huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

Oordeel van patiënten Een gekeurde praktijk laat zien dat zij naar haar patiënten heeft geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties.

Maar het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk! Laat uw mening horen! Wij hebben graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. Wij horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders.

De praktijkassistente neemt uw opmerking(en) graag in ontvangst.